Hageby


Hagebykyrkan


En mångkulturell församlingsplantering.


Varje torsdagskväll hålls ”Hagebymöte”!

Vi möts på TRÄFFPUNKTEN Plåtslagaregatan 8. Det är 50 meter från spårvagnshållplats Hageby Vårdcentral

Hit är alla som vill välkommen till sång, undervisning, bön, fika och gemenskap!


Vidablickskyrkans församling är moderförsamling för och driver sedan i februari 2011 ett mångkulturellt församlingsplanteringsarbete i stadsdelen Hageby i Norrköping.


Beslutet tog församlingen utifrån den förstudierapport omkring mångkulturellt församlingsbildande i Norrköping, som Östra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan tog fram under hösten 2010.


Utifrån det bidrag som Equmeniakyrkan (tidigare Svenska Missionskyrkan) beviljat för arbetet under en projekttid på två år har Rickard Lundgren varit anställd som pionjärevangelist och Anton Karlsson som assistent till honom, genom Gå ut mission i Katrineholm. Detta fortgick t o m den sista augusti 2013.


Den 15 augusti 2013 anställdes Mario Marquez som pionjärpastor.

Mario är född och uppvuxen i Mexico. Han är utbildad arkitekt och har efter det arbetat med olika missions-/evangelisations-organisationer runt om i världen. Mario är en man med ett brinnande hjärta för att se människor förvandlas och komma till tro på Jesus Kristus. Han är gift med Eva, från Färjestaden på Öland.


Hagebykyrkan har ett samarbete med Portalen

Hageby http://www.prensanorrkoping.com/?p=3216  för att hjälpa nyanlända in i det svenska samhället. Det handlar mycket om svenskundervisning för asylsökande som ännu inte har tillgång till SFI. För detta arbete har Hagebykyrkan Emma Blidh och Benjamin Erdtman anställda på vardera 40%.


Equmeniakyrkans samordnare för församlingsplantering, Peter Svanberg, coachar arbetet.


En ledningsgrupp för arbetet finns i Vidablickskyrkan och består av föreståndare Göran Strömner, Lena Norberg, Björn Isaksson. Den leder arbetet tillsammans med Hagebykyrkans kärngrupp, som består av pionjärpastor Mario Marquez, Eva Marquez, Nils-Gustav Jonsson, Emma Blidh, Benjamin Erdtman och Niklas Lundström.


Arbetet att utveckla en mångkulturell kristen församling i Hageby är ett viktigt och behjärtansvärt arbete som ligger rätt i tiden och är positivt för Norrköping.


Allt tänkbart stöd behövs för att lyckas med denna vision.


Ekonomiskt understöd och förböner är mycket välkommet!

Tag kontakt för mer information.

Ett särskilt konto har öppnats just för detta ändamål

plusgirokonto: 59 64 78 – 8 (Vidablickskyrkans församling)

Märk gåvan: ”Hagebykyrkan”


Läs mer om projektet på deras hemsida: www.hagebykyrkan.com