Vänner


Några verksamheter som vi har särskild närhet till men som finns på andra platser än i Vidablickskyrkan.


VOIS

En ny kyrka i Norrköping inom Equmeniakyrkan

Friluftsgården Getsjötorp

Frilufts- & lägergård i Kolmården

Kyrkan på Universitetet

Studentpastor Mattias Sennehed

Salem Kirki församling i Estland

Vänförsamling i samarbete med andra församlingar.