Bön

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. (Matt 7:7-8)

 

Tisdagsbön


På tisdagskvällar kl 18:00 välkomnar vi till gemensam bön.

Samlingen är i kyrksalen där vi sitter utspridda i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Ibland följer vi en struktur från de olika delarna i Herrens bön, ibland sker bönen på andra sätt - exempelvis genom att vi börjar med att vara tysta för att försöka lyssna in vad den Heliga Anden vill att vi ska be för.

Vid frågor kontakta Dan-Lennart Sallander 0707-27 55 59 eller pastor Hampus Flyman.Fredagsbön


På fredagar 9:00 till ca 10:00 välkomnar vi till gemensam bön. Samlingen är i kyrksalen där vi sitter utspridda i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Någon person brukar hålla i en kort inledning. Sedan brukar det ges möjlighet till att uttrycka vad man är tacksam för och rikta sitt tack till Gud. Det ges också tillfälle att dela vad man behöver hjälp med och vad man vill be för - så hjälps vi åt att be för det.

Vid frågor kontakta pastor Hampus Flyman 0707-353 448  eller Lena Norberg 0768-16 61 30.Här kan du berätta om det du vill ha hjälp i bön med.

Vill du ha hjälp i bön?


I formuläret här kan du skriva in om du vill att vi ska hjälpa dig att be för något. Din hälsning kommer till pastor i Vidablickskyrkan och ansvarig för fredagsbönen. Vi kommer att be för det du önskar när vi mottar din hälsning samt under bönen kommande fredag.


Det är valfritt att fylla i namn och kontaktuppgifter, du kan vara anonym. Men vill du att vi kontaktar dig fyller du i namn, telefonnummer och mailadress. Församlingens pastor erbjuder enskilda samtal och har tystnadsplikt. Hör gärna av dig så bestämmer vi en tid!

 
 
 
 
 

* = obligatoriskt