Bön

Här kan du berätta om det du vill ha hjälp i bön med.

 
 
 
 
 

* = obligatoriskt

Din hälsning kommer till pastor i Vidablickskyrkan och ansvarig för bönesamlingar.


Vi som får din hälsning tar det med i vår förbön.


Vi nämner det också vid den bönesamling vi har i Vidablickskyrkan fredagar kl. 9.00.


Se kalender för samvaro i bön tisdagar och fredagar.


Det kan också bli omnämnt, utan att namn och detaljer röjs, vid församlingens förbön under söndagens gudstjänst.


Din hälsning är för oss anonym.


Men vill du att vi kontaktar dig så ange ditt namn, din e-adress, tel.nr.


Vet också att församlingens pastor erbjuder enskilt samtal och har tystnadplikt.

Hör gärna av dig så bestämmer vi en samtalstid.