Dagträffen

 

DAGTRÄFFEN Höstterminen 2018

träffas tisdagar mellan 14-16, udda veckor

 

11 september Höstupptakt

Janne Malmesjö

 

25 september Inför hösten med Ida o Sara

Ungdomsledarna Ida Sundberg och Sara Wahll

 

9 oktober Hälsa för alla i Kongo

Ingegerd Rahm, Maria Larsson

 

23 oktober Accordion Club

 

6 november Hemsjukvård

Lillemor Claar

 

20 november Inför advent o jul

Gunnel Enstedt

 

4 december Julfest Lennart Oscars spelar

Göran Strömner

 

 

Öppning med sång och ett gudsord, dagens gäst med program,

kaffe och lotteri och avslutning.

 

Vidablickskyrkans dagträff är öppen för alla daglediga

 

Elise Andersson leder verksamheten, undrar du på något så kontakta henne på

011-18 05 90, 0703-95 46 05