Dagträffen

DAGTRÄFFENS PROGRAM


Vårterminen 2020
Tyvärr!


På grund av Coronaviruset så tar dagträffen paus under 


resten av våren!


Vi hoppas på att komma tillbaka i höst !