Verksamheter


Våra verksamheter där vi är tillsammans.


Gudstjänst

Du är även varmt välkommen att se och lyssna på del av Gudstjänsterna via Youtube.

     

Unga Vuxna Vida

Vår nya samling för Unga Vuxna, varannan fredag jämn vecka


Alpha

Vi planerar för en Alphakurs hösten 2024.

Anmäl ditt intresse!


Bibelstudium

Studium tillsammans med Hagebykyrkan

Bibelstudieserie om Andens gåvor


Hemgrupper

Församlingen ses i små grupper i hemmen eller i

kyrkan.


Dagträffen

Vi träffas på tisdag 1 ggr i månaden tidig eftermiddag.


Scout

Equmenia scout från 7 år och uppåt.


Bön

Bönetillfällen och berätta vad du vill fler skall be för.


Bibel

Hitta mer i Böckernas Bok och bibelläsningsplaner.


Cafébussen

Den dieseldrivna 'Jesusbussen' vid Hörsalsparken. 

Ring oss
Ring oss
Skicka email till oss
Skicka email till oss
Skriv ett brev till oss
Skriv ett brev till oss
Kontaktformulär
Kontaktformulär