Verksamheter

 

Våra verksamheter där vi är tillsammans.

 

 

Gudstjänst

Du är alltid varmt välkommen till Gudstjänsterna. Vanligtvis söndag kl. 10.30.

 

Hemgrupper

Församlingen hemma.

 

Alpha

Grundkurs i kristen tro.

 

Dagträffen

För lediga på tisdagar kl 14.00.

 

Scout

Equmenia scout från 7 år och uppåt.

 

Tonår

Equmenia tonår för dig i högstadie- och gymnasieålder.

 

Konfirmation

Konfirmationsundervisning tillsammans med Åbylundskyrkan.

 

Bön

Bönetillfällen och berätta vad du vill fler skall be för.

 

Bibel

Bibelstudier och dagens bibelord.

 

Tillsammanskören

Kom och var med i vår kör där alla är välkommna.

 

Cafébussen

Den diseldrivna 'Jesusbussen' vid Hörsalsparken.