Verksamheter


Våra verksamheter där vi är tillsammans.Gudstjänst

Du är alltid varmt välkommen till Gudstjänsterna. Vanligtvis söndag kl. 10.30.


Hemgrupper

Församlingen hemma.


Alpha

Mötesplats med möjlighet att ställa livets stora frågor!


Dagträffen

För lediga på tisdagar kl 14.00.


Scout

Equmenia scout från 7 år och uppåt.


Tonår

Equmenia tonår för dig i högstadie- och gymnasieålder.


Bön

Bönetillfällen och berätta vad du vill fler skall be för.


Bibel

Bibelstudier och dagens bibelord.


Cafébussen

Den diseldrivna 'Jesusbussen' vid Hörsalsparken. 

Telefon och email
Ring oss
Sänd email
Kontaktformulär