Samtalskvällar

Samtalskvällar om ”Livet med Jesus”


Samtalskvällarna skjuts upp tills coronaläget tillåter att vi kan träffas igen. Vi återkommer med datum när det är möjligt.


Under våren 2020 kör vi öppna samtalskvällar på torsdagar i Vidablickskyrkan 18:30-20:00 utifrån
boken ”Livet med Jesus”. Boken är skriven av Mattias Sennehed som är studentpastor på Linköpings
universitet och på plats på Campus Norrköping på onsdagar. Han skrev boken med tanke på personer
som precis tagit första steget och påbörjat livet med Jesus. Men boken behandlar olika grundläggande teman i den kristna tron som kan vara aktuella för många.


Samtalskvällarna börjar inte längre med fika på grund av Coronaviruset, utan vi börjar med högläsning av
veckans kapitel följt av samtal utifrån ämnet. Böcker kommer finnas att tillgå på plats om man vill
följa med i texten.


Varmt välkommen att vara med de kvällar du vill, oavsett om det är alla kvällar eller en kväll.
Har du frågor? Kontakta Hampus Flyman på 0707 - 35 34 48 eller pastor.hampus@vidablickskyrkan.se.


OBS!!! Pga av Coronaläget erbjuder vi möjligheten att delta hemifrån över gruppsamtal på telefon, ring då Hampus.


Ambitionen är att hålla kyrkan öppen för de som vill mötas på plats och ha telefonlänk dit, men pga
osäkerheten tar vi en vecka i taget. Om du vill vara med, antingen på plats eller via telefon, ska du
inför kvällen meddela Hampus Flyman så får du instruktioner om hur du ska göra för att delta i
samtalet. Det kommer i nuläget inte serveras något fika och vi slutar därför klockan 20:00.