Tillsammanskören

 

Välkommen att sjunga i kör. Sångarglädje och gemenskap.

 

Tillsammanskören finns i Vidablickskyrkan.

Sjunger i gudstjänster och gör ibland sångarresor.

 

Du kan höra av dig till körens ledare Anna Åström Strömner. 0738-10 75 83, anna_stromner@hotmail.com

 

Tillsammanskören övar kl 19.00-21.00 tisdagarna, ojämna veckor

Start tisdagen den 26 september