Verksamheter


Våra verksamheter där vi är tillsammans.Gudstjänst

Du är alltid varmt välkommen till Gudstjänsterna. Vanligtvis söndag kl. 10.30.

Lyssna på predikotext och predikan from. år 2020.

       Se Gudstjänster från Vidablickskyrkan på Youtube.


Hemgrupper

Församlingen hemma.


Dagträffen

För lediga på tisdagar kl 14.00.


Scout

Equmenia scout från 7 år och uppåt.


Bön

Bönetillfällen och berätta vad du vill fler skall be för.


Bibel

Bibelstudier och dagens bibelord.


Cafébussen

Den diseldrivna 'Jesusbussen' vid Hörsalsparken. 

Ring oss
Ring oss
Skicka email till oss
Skicka email till oss
Skriv ett brev till oss
Skriv ett brev till oss
Kontaktformulär
Kontaktformulär