Verksamheter


Våra verksamheter där vi är tillsammans.Gudstjänst

Du är alltid varmt välkommen att se och lyssna på Gudstjänsterna via Youtube. Ibland även interaktivt

via Zoom.

     

Bibelstudium

Bibelstudieserie om Andens gåvor


Hemgrupper

Församlingen ses i små grupper utomhus eller i

coronasäkra miljöer.


Dagträffen

Har uppehåll under coronatiden.


Scout

Equmenia scout från 7 år och uppåt.


Bön

Bönetillfällen och berätta vad du vill fler skall be för.


Bibel

Hitta mer i Böckernas Bok och dagens bibelord.


Cafébussen

Den dieseldrivna 'Jesusbussen' vid Hörsalsparken. 

Ring oss
Ring oss
Skicka email till oss
Skicka email till oss
Skriv ett brev till oss
Skriv ett brev till oss
Kontaktformulär
Kontaktformulär