Hemgrupper


Hemgruppen möts för möjligheten att lära känna människor mer på djupet,

att hjälpa varandra att växa som kristna och för att be för och med varandra.


Hemgruppen är en grupp att särskilt känna sig hemma i och en grupp som företrädelsevis

möts i hemmen och därav kommer namnet.


I Vidablickskyrkan har vi många hemgrupper.

Du som vill vara med i en hemgrupp är välkommen. Hör av dig på info@vidablickskyrkan.se eller direkt till pastor.


Hemgrupperna har olika upplägg och intervall i hur ofta de möts. Gemensamt för dem är att de utformas efter Vidablickskyrkans vision att vilja vara Kristusnära – vardagsnära – nära varandra.


Samlingarna innehåller därför följande:

•Gemenskap – både på det djupa och det mer lättsamma planet. Fika är viktigt.

•Samtal om tro – oftast utgår det från Bibeln eller någon studiebok och söker vara till hjälp för våra vardagsliv.

•Bön – ger gemenskapen djupdimension. Här kan vi tacka och be för sådant vi tycker är viktigt och få hjälp för personliga böneämnen.