Gudstjänst

I det närmaste varje söndag firar vi Gudstjänst.

Den är öppen för alla, vana som ovana, troende som tvivlare.

I gudstjänsten lovsjunger vi Gud, lyssnar till Guds ord och ber.

Vi vill att gudstjänsten ska beröra både tanke, känsla och vilja,

och vi tror att Gud, bibelordet och vardagen hör ihop.

Gudstjänst är också möte med varandra, både i kyrksalen och vid kyrkkaffet.


Du är alltid varmt välkommen till Gudstjänsterna.

Söndag kl 10.30 är den vanligaste tiden.


Se aktuellt tema och innehåll för våra gudstjänster i Kalendern


Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning. Vi har märkt upp platser i kyrksalen så att alla sitter med avstånd till varandra. Vi kan ta in max 30 personer i kyrksalen. Kommer fler finns möjlighet för ytterligare 19 personer att sitta i vår serveringslokal dit vi kan koppla in ljudet från gudstjänsten. I nuläget har vi ingen gemensam sång för att minska risken för smittspridning.

Om du känner symptom, även milda ber vi dig stanna hemma. Predikan med inramning kommer filmas och finnas tillgänglig inom ett par dagar efter gudstjänsten.


Vi vill att barn skall känna sig hemma i gudstjänst så i kyrksalen har vi en barnhörna, aktivitetspåsar och även beredskap till barnsamlingar.

Lyssna på Gudstjänster

från i år 2020


Enbart predikotext och predikan


Se kalender för tema 

Gudstjänster 2020