Gudstjänst


I det närmaste varje söndag firar vi Gudstjänst. Den är öppen för alla, vana som ovana, troende som tvivlare. I gudstjänsten lovsjunger vi Gud, lyssnar till Guds ord och ber.

Vi vill att gudstjänsten ska beröra både tanke, känsla och vilja, och vi tror att Gud, bibelordet och vardagen hör ihop. Gudstjänst är också möte med varandra, både i kyrksalen och vid kyrkkaffet.


Du är alltid varmt välkommen till Gudstjänsterna.

Söndag kl 10.30 är den vanligaste tiden.


Vi har nu en månadsrytm för gudstjänster i Vidablickskyrkan.

•En söndag i månaden – vanligtvis den första – har vi nattvardsgudstjänst med förbön.

•En söndag i månaden är det Bibel och Brunch. Då är hela gudstjänsten i pelarsalen. Börjar med brunch sedan bibelundervisning där vi sitter runt borden och avslutas med bön.

•Två söndagar i månaden är det ”vanlig” gudstjänst, där vi söker få mångas medverkan på olika sätt.


Se aktuellt tema och innehåll för våra gudstjänster i Kalendern


Vi vill att barn skall känna sig hemma i gudstjänst.I kyrksalen har vi en barnhörna, aktivitetspåsar

och även beredskap till barnsamlingar.